emc易倍体育 >新房>公积金贷款

个人公积金贷款计算器

  • 您所需要的贷款额度:万元
  • 贷款申请年限:
  • (注意:不得超过30年。)

  • 请选择还款方式:

请除数据,重新计算

计算结果(  计算结果仅供参考  )

等额还款

月均还款额:0

本息合计:0元/平米

等额还款

首月还款:0

本息合计:0

自由还款:

最低还款:0

最后利息:0

最后本金:0

总偿利息:0

公积金

公积金最大贷款年龄65岁,月收入低于800元,没有还款能力,不能贷款 月收入不变情况下:35岁以内为同一个贷款额,35-65岁随年龄增加贷款额和年限减少 年龄不变情况下:800-1700元随收入增加贷款额增加,收入1700元以上为同一贷款额

公积金贷款利率(单位%)

年限1-5年5-30年
2016.01.01后2.753.25
2015.03.01后3.504.00
2014.11.22后3.754.25
2012.07.06后4.004.50
2012.06.08后4.204.70
2011.07.06后4.454.90
2011.04.05后4.204.70

商业贷款利率(单位%)

年限3-5年5-30年
2016.01.01后4.754.95
2015.03.01后5.755.90
2014.11.22后6.006.15
2012.07.06后6.406.55
2012.06.08后6.656.80
2011.07.06后6.907.05
2011.04.05后6.656.80
2011.02.09后6.456.60
2010.12.26后6.226.40
2010.10.20后5.956.14
2008.12.23后5.765.94
2008.11.27后5.946.12
2008.10.30后7.027.20
2008.10.09后7.297.47
2008.09.16后7.567.74
2007.12.21后7.747.83

else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})();